Vi bruger analytiske tjenester fra tredjeparter til at indhente oplysninger om brugen af dette websted, såsom antal besøg, besøgte sider, popularitet af visse indhold. Analytiske-værktøjer bruger sporings cookies til at genkende din enhed og kompilere oplysninger om dig. De indsamler oplysninger som de sider, du besøger, og hvor meget tid du bruger på disse sider, den IP-adresse, der er tildelt dig, hvilket operativsystem og webbrowser du bruger, og hvilket websted du besøgte, før du besøgte vores hjemmeside. Hvis du deaktiverer disse cookies, ved vi ikke, hvornår du har besøgt vores websted, og vil ikke kunne overvåge og forbedre dens ydeevne.

Brugte cookies

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel
  • Google Tag Manager